ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไสขรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดมาบแค สพป. ราชบุรี เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน