ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 95.01 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 92.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 91.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 89.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 87.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว สพป. สกลนคร เขต 3 87.01 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. ลำพูน เขต 2 86.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ สพป. สงขลา เขต 2 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.34 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน