ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 89.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน สพป. ลำพูน เขต 2 87.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 86.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86.75 ทอง 5  
7 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 85.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป. พะเยา เขต 1 81.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.50 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน