ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจุน สพป. พะเยา เขต 2 80.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ลำพูน เขต 2 71.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 70.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสระแจง สพป. นครราชสีมา เขต 5 70.33 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหินแตก สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 68.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 67.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 64.67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน