ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหัวเด่น สพป. ชัยนาท 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 76.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน สพป. แพร่ เขต 1 73.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 72.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป. พัทลุง เขต 1 71.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70.67 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน