ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 87.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 86.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สงขลา เขต 3 83.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต 2 80.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 77.25 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน