ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สพป. ระยอง เขต 1 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79.01 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหินแตก สพป. สกลนคร เขต 2 77.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป. สงขลา เขต 2 74.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 70.67 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน