ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. พังงา 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 90.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่อาว สพป. ลำพูน เขต 1 80.33 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน