ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 84.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 76.34 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 68.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 65.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน สพป. ราชบุรี เขต 2 64.34 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 64.33 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน