ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน