ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. อุดรธานี เขต 2 95.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. พะเยา เขต 2 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.99 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 84.98 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 81.99 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด 80.99 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป. พัทลุง เขต 1 80.98 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน