ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 83.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 82.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 82.35 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.01 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน