ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านมอเกอ สพป. ตาก เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป. ชลบุรี เขต 2 62 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน