ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร สพป. พิษณุโลก เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ สพป. ราชบุรี เขต 1 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74 เงิน 7  
10 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สพป. สระบุรี เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน