ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. อุดรธานี เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน สพป. ชลบุรี เขต 1 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน