ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านพุรวก สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 62 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน