ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน