ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. พังงา 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระถิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหลุก สพป. ลำปาง เขต 2 86 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 86 ทอง 4  
9 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 4  
10 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 86 ทอง 4  
11 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 4  
12 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน