ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านศิลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 4  
9 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 82 ทอง 4  
10 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 4  
11 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 4  
12 โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน