ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน