ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 93.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านในเวียง สพป. แพร่ เขต 1 89.64 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.98 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 86.98 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.65 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 84.98 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 84.31 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 84.31 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต 3 83.98 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน