ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 85.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป. จันทบุรี เขต 1 85.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 สพป. ลพบุรี เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. สระบุรี เขต 2 81.66 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน