ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. เชียงราย เขต 4 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. นครนายก 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป. ราชบุรี เขต 2 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 83.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 83.66 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน