ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 81.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล 78.34 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 70.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 66.67 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน