ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) สพป. สระบุรี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปุโรง สพป. ยะลา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน สพป. พะเยา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสระโพนทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสาคร สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 84 ทอง 7  
12 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ตราด 84 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน