ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 77 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 2 68 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 68 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 66 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพป. อุดรธานี เขต 1 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 63 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน