ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 49 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 49 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน