ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ สพป. พังงา 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. สระแก้ว เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สพป. สุโขทัย เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านองหลุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน