ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สพป. ปทุมธานี เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน