ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) สพป. ลำพูน เขต 2 76.30 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านถนนน้อย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72.30 เงิน 9  
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 71.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านขัวสูง สพป. มุกดาหาร 69.30 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สพป. ตรัง เขต 1 61.30 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน