ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกะปู สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านบุญยืน สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม สพป. ชลบุรี เขต 1 78 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน