ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสองคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน