ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วย สพป. นครราชสีมา เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ สพป. กระบี่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองกระจง สพป. สุโขทัย เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง สพป. นนทบุรี เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน