ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 86.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 82.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69.70 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน