ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 86.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดวงฆ้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดแหลมปอ สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 82.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 82.33 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน