ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 84.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน