ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 96.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดคู้สลอด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 86.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดคลองกระจง สพป. สุโขทัย เขต 2 84.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 83.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.8 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน