ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 82.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 80.17 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน