ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สพป. สระแก้ว เขต 1 79.17 เงิน 5  
6 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.83 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 75.83 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 74.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 73.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 68.50 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน