ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป. นครปฐม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปากด่าน สพป. ชุมพร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดยายดา สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนสองแคว สพป. น่าน เขต 2 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา สพป. นราธิวาส เขต 2 77.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 77.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน