ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" สพป. ลพบุรี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดยายดา สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 74.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน