ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ราชบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 85.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 85.83 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 85.83 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85.17 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 84.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 83.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน