ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 95.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 2 90.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 88.8 ทอง 6  
8 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 87.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป. นครนายก 82.6 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน