ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป. สกลนคร เขต 3 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป. ตรัง เขต 1 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 81.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 78.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 77.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 76.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 68.40 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน