ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 79.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 77.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 76.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน