ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. ยโสธร เขต 1 0 -  
10 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 0 -  
11 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 0 -  
12 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน