ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. ชลบุรี เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านรังแตน สพป. ระนอง 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน