ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคุย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 53 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 51 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 49 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 47 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน