ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางริ้น สพป. ระนอง 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) สพป. สุโขทัย เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเทียนถวาย สพป. ปทุมธานี เขต 1 45 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 39 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน