ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 60 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน